Prestige - Snack Wilde Zaden

Gevarieerde snoepmengeling voor kanaries, parkieten & vinken.

125g.